Tolkeservice

Hos MenTra kan vi hjælpe dig med at kommunikere effektivt med dine kunder, medarbejdere, klienter og patienter, der taler et andet sprog eller dialekt.

Mentra råder over 250 tolke, både ansatte og freelance og derfor kan vi altid løse opgaven, uanset hvilken sprog der skal tolkes på.

Der er ingen tidspunkter på døgnet hvor verden går i stå derfor har vi døgn åben hos os.

Vores fokus ligger indenfor Den offentlige sektor, erhverv og private.

I vores dagligdag arbejder vi for mange typer af kunder tandlæger, politibetjente, toldere, socialrådgivere, advokater, domstole, Arbejdsformidlingen og skatteforvaltningen.

Tolkning

Tolkning betyder, at en person udfører mundtlig kommunikation mellem to personer, der ikke har et fælles sprog.
Tolkens opgave er at mundtligt oversætte disse situationer.
Tolken er bundet af tavshedspligt, er neutral og upartisk og fortolker alt, hvad der bliver sagt i rummet.

Uanset om du har brug for at foretage forretningsmæssige opkald i Danmark, organisere en større konference tolkning i i et andet land eller blot foretage et telefonopkald til Makedonien, så vi har den viden, erfaring og ressourcer til at opfylde dine sproglige behov.

Etniske Tolke

Vi ved at sprogforståelse og etnisk forståelse er 2 forskellige ting, derfor er alle vores tolke etniske tolke.
Det vil sige at alle vores tolke kun tolker på deres modersmål.
Vi har valgt dette for at sikre at vi ikke kun kan forstå og klare ordene, men også kan forstå kulturen.
Vi frit fortolker ikke, men etniske tolke så er vi bedre rustet til ikke at lave fejl

Eksempler på tolke situationer

Social Tolkning:

Statslige organisationer, amter og kommuner, domstole, advokater, politi og indvandring kontor.

Forretning tolkning:
Forretning og bestyrelsesmøder, delegationsbesøg og møder.

konference Fortolkning:
Kan både forgå på konferrencer hvor vores konferencetolk deltager fysisk eller i telefonen

Telefon tolkning:
For at undgå rejsetid og tolkens arbejdstid bliver brugt mere effektivt